• Sponsors

 • Michel van Essen

  Michel van Essen
 • Bruins dienstverlening

  Bruins dienstverlening
 • Jobo bedrijfskleding

  Jobo bedrijfskleding
 • Jansen loonbedrijf

  Jansen loonbedrijf
 • Dirk Stevens

  Dirk Stevens
 • Bisschop & Wassen natuursteen

  Bisschop & Wassen natuursteen
 • Bukro dakbedekkingen

  Bukro dakbedekkingen
 • Johan Bremer

  Johan Bremer
 • Sponsoring

  Als vereniging is het tegenwoordig ontzettend moeilijk om zonder aanvullende financiële steun van het bedrijfsleven alle kosten te dragen die met het beoefenen van de voetbal-hobby gepaard gaan. Door stijgende kosten in alle mogelijke opzichten, alsmede een door de overheid doorgevoerde privatisering wordt de noodzaak om bij goedwillende geldschieters aan te kloppen steeds duidelijker. Natuurlijk heeft VV Tiendeveenin haar sponsorgroep al een goede basis gelegd voor continuering van de plezierige vrijetijdsbesteding, dat is toch waar het uiteindelijk allemaal om draait, maar om deze basis te verstevigen is werving van andere inkomsten noodzakelijk. Natuurlijk beseffen wij als vereniging wel dat een financiële bijdrage, gekoppeld aan enigerlei vorm van reclame, geen garanties kan bieden om klanten te werven, de omzet te verhogen of de regionale bekendheid immens te vergroten. De positieve gevolgen kunnen wel bijdragen aan deze zaken, maar wonderen voortkomend uit uw eventuele bijdrage zijn vanzelfsprekend niet te verwachten. U zult verder begrijpen dat VV Tiendeveen in Tiendeveen niet het bedrijfsleven-klimaat aantreft als VV Hoogeveen, HZVV of De Weide in Hoogeveen. Gezien de support vanuit ons dorp zijn we wel tevreden, meer mag altijd, maar we hopen in Hoogeveen, toch de grote broer van Tiendeveen, en de verder omliggende dorpen toch nog meer geïnteresseerden te vinden. Concluderend kunnen we wel stellen dat het eigenlijk alleen draait om geld, het verkrijgen van een breder financieel draagvlak en een stukje human support richting onze voetbalclub. VV Tiendeveen, een kleine, maar gezellige vereniging, waarover altijd wel iets wordt geschreven in de lokale nieuwsbladen, dus zelf qua PR valt er nog wel degelijk eer te behalen. Als onze voetbalbeleving u ook aanspreekt, leest u dan eens de bijlagen door. We rekenen erop dat er een vorm van sponsoring bij zit waar u en wij tevreden mee zullen zijn en waar voornamelijk de club de vruchten van kan plukken. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact op met een van de ondergenoemde commissieleden.

  Wij danken u bij voorbaat voor de genomen moeite om een en ander eens serieus te bekijken en rekenen op uw positieve reactie.